Python

Python

3 czerwca 2018 Wyłącz przez Damian

Python to język napisany przez Guido van Rossuma w 1991 roku. Obecnie jeden z naj popularniejszych języków programowania.

Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest przejrzysta i zwięzła składnia oraz rozbudowany pakiet bibliotek standardowych. Co jeszcze warto wiedzieć o obecnym liderze wśród języków programowania? Przede wszystkim Python jest językiem wspierającym różne paradygmaty programowania: imperatywny, obiektowy, a także funkcyjny choć w mniejszym stopniu.

Cechuje go również całkowicie dynamiczny system typów oraz automatyczne zarządzanie pamięcią. To ostatnie rozwiązanie działa na podobnych zasadach jak występujące w językach Perl, Scheme, Ruby oraz Tcl.

Python ze względu na to, że jest językiem dynamicznym często wykorzystywany jest jako język skryptowy. Warto wiedzieć też, że Python jest to projekt open-source zarządzany przez organizację non-profit – Python Software Fundation.

Obecnie istnieje już kilka implementacji tego języka – między innymi napisane w Javie i Coraz w samym Pythonie.