19 sierpnia 2022

Pascal

www.tbom.pl Tryby warunkowe w angielskim

Pascal to język programowania wysokiego poziomu, który napisał w 1970 roku Niklaus Wirth. Jego nazwa to nawiązanie do nazwiska sławnego, francuskiego matematyka, fizyka i filozofa Blaise’a Pascala.

Główną ideą, jaką kierował się twórca Pascala było stworzenie języka, który umożliwi tworzenie strukturalnych aplikacji. W przeciwieństwie do języka C, Pascal choć wysokopoziomowy, cały czas zapewniał programistom dostęp niskopoziomowy – podobnie jak języki asemblera.

Największa popularność Pascala przypadła na lata 80. i początek lat 90.

ubiegłego stulecia. Język ten cieszył się szczególnym zainteresowaniem wśród polskich uczelni wyższych – wykorzystywano go do nauki programowania strukturalnego.

Tak duże powszechność tego języka wynikała z łatwej dostępności kompilatorów – także w pirackich wersjach. Późniejsze zniesienie ograniczeń COCOM spowodowało, że Pascal stracił na znaczeniu – zyskały natomiast języki C oraz C.

Obecnie jedno z najbardziej popularnych rozszerzeń Pascala, to rozwinięty przez Apple Object Pascal.