19 sierpnia 2022
www.nawozygranulowane.com.pl wecreo.com

Lisp to jeden z najstarszych języków programowania wysokiego poziomu, który cały czas pozostaje w użyciu – starszy od niego jest jedynie Fortran, używany dziś głównie w systemach bankowych. Lisp został stworzony w 1958 roku przez Johna MacCarthiego na MIT. Lisp sam w sobie na przestrzeni ponad 50 lat nie ulegał dużym zmianom. Zamiast tego programiści wymyślali różnego rodzaju języki pochodne, tzw. dialekty.

Dziś do najpopularniejszych z nich zaliczamy Scheme, Common Lisp oraz Clojure. Na samym początku swojego istnienia Lisp wykorzystywany był jako bardzo wygodna matematyczna notacja przeznaczona dla programów komputerowych. Dość szybko zaczęto go używać do badania i rozwijania sztucznej inteligencji. Warto też zauważyć, że to właśnie z Lispa wywodzi się bardzo wiele technik programistycznych, np. struktury drzewiaste, idea odśmiecania pamięci, a nawet dynamiczne typowanie i nowe koncepcje w programowaniu obiektowym.

Podstawą kodu napisanego w języku Lisp jest lista – stąd ten jego nazwa, która pochodzi od słów list processing.