21 stycznia 2021

Co to jest badanie EKG?

Popularnie używany w medycynie skrót EKG pochodzi od ciekawie brzmiącej nazwy elektrokardiografia. Badanie najogólniej mówiąc polega na ocenie pracy serca poprzez wykorzystanie pracy elektrod. EKG jest niezwykle ważnym urządzeniem do diagnostyki zmian patologicznych w obrębie serca, jak również innych ogólnorozwojowych chorób. Dlatego też zrozumienie jego działania to ważny temat, którym zainteresować powinny się nie tylko osoby zmagające się z zaburzeniami serca.

Zasada działania nie jest prosta tym bardziej, że związana jest z fizyką, która nie należy do lubianych dziedzin nauki. Zatem mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym mianem obrazowania zmienności potencjału elektrycznego, w tym wypadku wytwarzanego przez układ sercowy. Istotnym parametrem jest zapis wielkości oraz kierunku zachodzących zmian w określonym czasie. Okres danego przedziału czasowego jest wyrażony przesuwem taśmy rejestrującej.

Natomiast wielkość oraz kierunek wychyleń to zmiany wspomnianego potencjału. Cały ten obraz to znany wykres elektrokardiogramu przedstawiony graficznie na wydruku papierowym lub na ekranie monitora, w zależności od wykorzystywanego aparatu. Serce generuje napięcie elektryczne, które jest sumarycznym efektem jego zmian. Dlatego też w prosty, choć może mało zrozumiały dla laika sposób, możliwie jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki tego narządu.

Gdzie wykryć można wszelkie patologiczne zmiany w postaci zaburzeń rytmu, kołatanie, czy kłucie, które mogą być przyczyną poważnych schorzeń.