25 czerwca 2022
https://www.sita.pl/liczby-po-niemiecku-jak-liczyc-w-jezyku-naszych-sasiadow/

Język C# – inaczej nazywany C Sharpem – to język napisany w 2000 roku dla firmy Microsoft. Jego twórcami jest grupa projektowa kierowana przez Andersa Hejlsberga. C Sharp ma wiele wspólnych cech z językami takimi jak Delphi, Objective Pascal oraz Java i C. Obiektowość tego języka polega na hierarchii z jednym elementem nadrzędnym – reszta obiektów dziedziczy cechy od niego. Podstawowymi elementami składni C Sharpa są klasy. Zaletą C# jest fakt, że zwalnianiem pamięci zajmuje się środowisko uruchomieniowe – programista nie musi więc zajmować się niszczeniem niepotrzebnych już obiektów klasy, jak to ma miejsce w C.

Programowanie w C Sharpie ułatwia także dynamiczne tworzenie kodu – biblioteki .NET umożliwiają edytowanie go nawet w czasie działania programu. Warto wiedzieć, że program napisany w C# kompilowany jest do Common Intermediate Language. Jest to specjalny kod pośredni wykonywany w środowisku takim jak .NET Framework, Mono lub DotGNU. Bez tego środowiska system operacyjny nie byłby w stanie wykonać programu.