21 stycznia 2021

Badanie pracy serca

www.super-box.com.pl

Poza podstawowym zakresem badań w kierunku zdiagnozowania zmian w obrębie serca konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki. Która może przybierać wiele form o mniejszym lub większym znaczeniu. Niemniej jednak warto wyszczególnić zakres badań laboratoryjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa profil lipidów, oznaczany na czczo.

Tak zwany lipidogram pozwala określić poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, a także stężenie glukozy, trójglicerydów, białka C-rekatywnego, hemoglobiny. Te parametry stanowią kluczową rolę do określenia, czy dany pacjent jest narażony na wystąpienie miażdżycy, która przyczynia się do rozwoju znacznych problemów w obrębie serca. Poza laboratoryjnym zakresem badań warto skorzystać z możliwości pełnej diagnostyki serca.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elektrokardiografii spoczynkowej, wysiłkowej, oraz holterowskiej. Kolejnym badaniem, które pomaga ocenić stan układu sercowego jest RTG, Echokardiografia, badanie dopplerowskie serca, rezonans magnetyczny, czy scyntygrafie serca. Wszystkie te metody należą do grupy nieinwazyjnych badań pracy serca.

Jednak w przypadku chorób kardiologicznych konieczne jest wdrożenie bardziej szczegółowego zakresu, jakimi są badania inwazyjne. Wśród nich należy wyróżnić cewnikowanie serca, które obejmuje koronarografię oraz wentrykulografię. Niezwykle ważne badania w diagnozowaniu oraz ocenie stopnia postępowania choroby wieńcowej.

Tylko na tej podstawie i w oparciu o uzyskane wyniki można określić stopień zaawansowania zmian.