9 czerwca 2023

Damian

Lisp to jeden z najstarszych języków programowania wysokiego poziomu, który cały czas pozostaje w użyciu - starszy od niego jest...

PHP

PHP to język napisany w 1995 roku przez Rasmusa Lerdorfa. Został on zaprojektowany w celu generowania stron internetowych oraz budowania...

Python to język napisany przez Guido van Rossuma w 1991 roku. Obecnie jeden z naj popularniejszych języków programowania. Jego najbardziej...